Regulaminy


Regulamin REZERWACJI w agroturystyce Agro-SPA Wzgórze Słońca

 1. Rezerwacje  przyjmowane  są drogą telefoniczną i potwierdzane mailem.
 2. W mailu należy umieścić: nazwisko, nr telefonu, termin pobytu, ilość pokoi, ilość osób, ilość posiłków.
 3. Rezerwacja potwierdzona elektronicznie  jest rezerwacją wstępną  przez okres 3 dni.
 4. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w ciągu 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji zadatku w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt (koszt programu+ noclegi+ posiłki). Na przelewie prosimy umieścić imię i nazwisko, datę pobytu.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
  84 1090 1506 0000 0001 1913 4648
  Bank Zachodni WBK SA I o. w Toruniu
  PJM Piotr Matuszak
  ul. Prejsa 2/7
  87-100 Toruń
 6. Brak wpływu zadatku w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji wstępnej.
 7. Pozostała część należności pobierana jest w dniu  przyjazdu, w momencie zameldowania gościa.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Agro-SPA Wzgórze-Słońca, zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku rezygnacji przez gościa, w trakcie trwania pobytu, agroturystyka nie zwraca opłaty za pobyt. Zwrotowi podlega jedynie opłata za niewykorzystane wyżywienie.
 10. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu + 48 664 874 318 lub @ na adres biuro@agro-spa.pl
 11. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej obsługi  i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
 12. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 13. Dokonując rezerwacji gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Agro-SPA Wzgórze Słońca zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Regulamin POBYTU w agroturystyce Agro-SPA Wzgórze Słońca

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Agro-SPA powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. W przypadku wystąpienia usterki lub wyrządzenia szkody gość natychmiast powinien zawiadomić obsługę  o wystąpieniu tego zdarzenia.
 3. Na terenie  Agro-SPA  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, po za oznakowanym miejscem wydzielonym do tego celu.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00.Agro-SPA zapewnia sobie możliwość zmiany tych godzin w związku z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Agro-SPA, o czym Gość każdorazowo zostaje powiadomiony przy rezerwacji pobytu.
 5. Drzwi wejściowe do ośrodka zamykane są od godziny 22.00 do godziny 7.00. Gość, w razie potrzeby wejścia lub wyjścia w tych godzinach winien skontaktować się z obsługą   tel. + 48 664 874 318
 6. Osoby nie będące Gośćmi Agro-SPA mogą przebywać w pokojach gościnnych wyłącznie od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 7. Agro-SPA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub utratę pojazdu (w tym samochodu, motocykla, roweru) należącego do Gościa.
 8. Agro-SPA  zobowiązuje się zachować w tajemnicy  informacje o gościu.
Share This